Låt oss skriva om lagen

december 16, 2009 at 2:04 e m (fildelning, Mediakommentar, Politik) (, , , )

28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

1 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsakan dock företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.

För husrannsakan hos den misstänkte får inte i något fall åberopas hans eller hennes samtycke, om inte den misstänkte själv har begärt att åtgärden ska vidtas. Lag (2008:376).

Vi behöver lägga till att: ”Brott där fängelsestraff inte föreligger kan meritera husrannsakan om brottet anmälts till åklagarmyndigheten av intresseförening som företräder musikindustrin.”

Det som oroar mig mest är att folk tycks tycka att det här är i sin ordning, eftersom ”fildelning är stöld”, men inte ens om det vore stöld kunde det vara okej att specialintressen går in och beställer husrannsakan från polisen för ett brott som inte har fängelsestraff som påföljd. Särskilt inte när bevisläget är högst tveksamt.

Skulle dessa människor tycka det var okej om Konsum kom in med en handskriven lapp där det stod att du är skyldig till snatteri, och då fick polisen att gå in i din lägenhet och leta efter varor som kommer från Konsum. Du skulle sedan fällas oavsett om varorna var faktiskt snattade eller om de var inköpta på lagligt sätt. (Tips: det finns legala sätt att komma över digitala kopior så existensen av filer, till och med förment upphovsrätsskränkande sådana, på din hårddisk är inte i sig bevis på ett brott.)

Läs mer hos Copyriot

Direktlänk 2 kommentarer